Lớp, tổ học sinh trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp được quy định ra sao?

Ngày hỏi:03/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quang Thành tìm hiểu quy định của pháp luật về việc tổ chức trường trung học. Tôi có thắc mắc sau chưa nắm rõ mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Lớp, tổ học sinh trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp được quy định ra sao?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lớp, tổ học sinh trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp được qquy định tại Điều 15 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   1. Lớp

   a) Học sinh được tổ chức theo lớp. Mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học;

   b) Mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT có không quá 45 học sinh;

   c) Số học sinh trong mỗi lớp của trường chuyên biệt được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt đông của trường chuyên biệt.

   2. Mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi tổ không quá 12 học sinh, có tổ trưởng, 1 tổ phó do các thành viên của tổ bầu ra vào đầu mỗi năm học.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn