Luân chuyển công tác đến vùng ĐBKK, được trợ cấp lần đầu

Ngày hỏi:07/11/2015
Bà Đinh Thị Ngọc Mai tốt nghiệp vào tháng 11/1999 và được phân công về giảng dạy tại trường THCS Xuân Hóa (xã Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình). Tháng 1/2000, xã Xuân Hóa được đưa vào danh sách xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tháng 10/2001, bà Mai được chuyển về Trường THCS Trung Hóa (nay là Trường THCS và THPT Trung Hóa), đóng trên địa bàn xã Trung Hóa, cũng là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bà Mai đã hưởng đủ 5 năm phụ cấp thu hút và hiện đang hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Bà Mai hỏi, trường hợp bà có được hưởng trợ cấp lần đầu không? Nếu được thì theo quy định tại văn bản nào và cơ quan nào có trách nhiệm chi trả?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:

  • Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình trả lời:

   Điều 10 Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định về trợ cấp lần đầu như sau:

   Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho một người.

   UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

   Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/1/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã sửa đổi, bổ sung Điều 10 nêu trên.

   Theo đó, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

   Như vậy, chỉ những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mới được hưởng trợ cấp lần đầu. Trường hợp bà Đinh Thị Ngọc Mai nếu không phải là đối tượng trên thì không được hưởng trợ cấp lần đầu.

   Theo Báo Điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn