Mang đồ ăn lên lớp bị hạ hạnh kiểm trung bình có đúng không?

Ngày hỏi:29/03/2019

Trong 12 năm nỗ lực học tập vừa qua, em đã bị vướng mắc 1 lỗi lầm đó là mang đồ ăn thức uống lên lớp, sau đó nhà trường đã mời em lên cùng gia đình làm việc. Sau đó nhà trường đã hạ hạnh kiểm em xuống mức hạnh kiểm trung bình. Theo luật sư nhà trường làm như vậy có đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 3, Điều 4 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định:

   Điều 3. Căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm

   1. Căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm:

   a) Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

   b) Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   2. Xếp loại hạnh kiểm:

   Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

   Điều 4. Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm

   ...

   3. Loại trung bình:

   Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm.

   Như vậy, nếu nhà trường đã có quy định học sinh không được mang đồ ăn vào lớp thì bạn phải tuân thủ. Ở đây, người bị xếp loại hạnh kiểm trung bình là do có một số khuyết điểm trong việc thực hiện nội quy nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm.

   Tuy bạn có phần lỗi vi phạm nội quy nhà trường là mang đồ ăn thức uống vào lớp học. Tuy nhiên, việc bị hạ hạnh kiểm trung bình là quá nặng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn