Một Hội đồng thi THPT được thành lập bao nhiêu điểm chấm thi?

Ngày hỏi:13/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một Hội đồng thi THPT được thành lập bao nhiêu điểm chấm thi? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 02 (hai) khu vực.

   - Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày;

   - Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau;

   - Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì mỗi Hội đồng thi được tổ chức việc chấm thi tối đa không quá 02 điểm thi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn