Một kỳ học sinh viên phải đăng ký tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Ngày hỏi:08/12/2020

Ban biên tập cho hỏi: Một kỳ học sinh viên phải đăng ký tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 2 và Khoản 3 Điều 26 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   Khối lượng học tập tối thiểu mà người học phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

   - 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những người học được xếp hạng học lực trung bình trở lên;

   - 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những người học đang trong thời gian bị xếp hạng học lực trung bình yếu.

   - Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với người học ở học kỳ phụ.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên, trừ học kỳ phụ, sinh viên xếp loại học lực trung bình trở lên 1 kỳ học phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ. Còn đối với sinh viên xếp loại trung bình yếu 1 học kỳ phải đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ.

   Ba biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn