Một lớp học có 48 học sinh thì có đúng quy định?

Ngày hỏi:05/08/2021

Tôi có thấy phòng học ở một trường THPT có 48 vị trí chỗ ngồi (24 bàn đôi, chia làm 4 dãy). Vậy có phải 1 lớp học ở trường THPT được tối đa 48 học sinh không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Một lớp học có 48 học sinh thì có đúng quy định?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có quy định về lớp học, theo đó:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể số học sinh trong mỗi lớp học theo hướng giảm sĩ số học sinh trên lớp; bảo đảm mỗi lớp học ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 45 học sinh.

   Theo như quy định này thì mỗi lớp học ở các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có không quá 45 học sinh. Cho nên lớp học ở trường THPT sẽ không quá 45 học sinh, số lượng cụ thể sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Dù lớp học có đến 48 vị trí chỗ ngồi nhưng không được xếp quá 45 học sinh trong 01 lớp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn