Một năm trường đại học tổ chức bao nhiêu đợt tốt nghiệp?

Ngày hỏi:25/09/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì một năm trường đại học sẽ tổ chức bao nhiêu đợt tốt nghiệp cho sinh viên? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1, 2 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

   + Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

   + Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

   + Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

   - Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo.

   ....

   6. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định:

   a) Quy trình, thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp, thời gian và số lần xét tốt nghiệp trong năm;

   => Như vậy, việc một năm nhà trường tổ chức bao nhiêu lần xét tốt nghiệp phụ thuộc vào quy chế của nhà trường. Còn SV đủ điều kiện tốt nghiệp được hiệu trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ thời hạn đủ điều kiện quy định.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn