Một tín chỉ phải học bao nhiêu buổi?

Ngày hỏi:17/07/2021

Cho tôi hỏi, theo quy định mới nhất thì mỗi tín chỉ phải học bao nhiêu buổi? Có quy định cụ thể không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 07/08/2021) quy định về khối lượng học tập của chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học, trong đó:

   Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi thành phần hoặc của mỗi học phần trong chương trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ.

   - Một tín chỉ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học, bao gồm cả thời gian dự giờ giảng, giờ học có hướng dẫn, tự học, nghiên cứu, trải nghiệm và dự kiểm tra, đánh giá;

   - Đối với hoạt động dạy học trên lớp, một tín chỉ yêu cầu thực hiện tối thiểu 15 giờ giảng hoặc 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận trong đó một giờ trên lớp được tính bằng 50 phút.

   Như vậy, mỗi tính chỉ sẽ được tính tương đương 50 giờ học tập định mức của người học. Do đó, một tín chỉ học bao nhiêu buổi sẽ phụ thuộc vào sắp xếp của nhà trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn