Mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/10/2016

Mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo quy định hiện nay về BH thất nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.

   Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc, dưới 15 ngày tính là ½ tháng; từ đủ 15 ngày trở lên thì tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

   Đối với khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định nêu trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn