Mức học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun được quy định ra sao?

Ngày hỏi:23/09/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về mức học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun được quy định ra sao? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun được quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2021), có quy định:

   Học phí đào tạo đại học tính theo tín chỉ, mô-đun:

   a) Mức thu học phí của một tín chỉ, mô-đun được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề đào tạo và tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa theo công thức dưới đây:

   Học phí tín chỉ, mô-đun =

   Tổng học phí toàn khóa

   Tổng số tín chỉ, mô-đun toàn khóa

   Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng x số năm học, bảo đảm nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí tính theo niên chế.

   - Trường hợp học quá thời hạn quy định của chương trình đào tạo, học phí tín chỉ áp dụng từ thời điểm quá hạn được xác định lại trên cơ sở thời gian học thực tế trên nguyên tắc bù đắp chi phí và thực hiện công khai, giải trình với người học;

   - Trường hợp đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, người đóng học phí của các tín chỉ thực học theo chương trình đào tạo.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn