Mức phạt tối đa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực giáo dục?

Ngày hỏi:16/09/2021

Xin hỏi, theo quy định hiện hành thì mức phạt tiền tối đa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực giáo dục là bao nhiêu tiền?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp như sau:

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện) có quyền:

   - Phạt cảnh cáo;

   - Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

   - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

   - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;

   - Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

   Như vậy, trong lĩnh vực giáo dục thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện được phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn