Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học là gì?

Ngày hỏi:29/11/2016

Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và được biết hoạt động giáo dục đại học cũng có sự hợp tác quốc tế. Vậy mục tiêu của việc hợp tác này là gì? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn. Hoàng Linh (email: linh***@gmail.com, sdt: 098364****).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học như sau:

   1. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng hiện đại, tiếp cận nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

   2. Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn