Mục tiêu thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày hỏi:01/02/2017

Tôi có được biết, theo quy định pháp luật thì các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân đều phải thực hiện công khai. Cho tôi hỏi: Mục tiêu thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có tìm hiểu nhưng chưa rõ lắm, mong các anh chị trong giải đáp giúp tôi thắc mắc trên. Tôi trân trọng cảm ơn! Nguyễn, 0163378***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục tiêu thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Điều 2 Chương I Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, theo đó:

   Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai

   1. Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

   2. Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Mục tiêu thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, được quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 2 chương i quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn