Mức trần học phí đại học từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026

Ngày hỏi:20/07/2021

 Mức trần học phí đại học từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 được quy định ra sao? Mong nhận được tư vấn theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức trần học phí đại học từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2021). Cụ thể như sau:

   Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

   Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng

   Khối ngành

   Năm học 2022 -2023

   Năm học 2023-2024

   Năm học 2024-2025

   Năm học 2025-2026

   Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

   1.250

   1.410

   1.590

   1.790

   Khối ngành II: Nghệ thuật

   1.200

   1.350

   1.520

   1.710

   Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật

   1.250

   1.410

   1.590

   1.790

   Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

   1.350

   1.520

   1.710

   1.930

   Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y

   1.450

   1.640

   1.850

   2.090

   Khối ngành VI.1: Các khối ngành sức khỏe khác

   1.850

   2.090

   2.360

   2.660

   Khối ngành VI.2: Y dược

   2.450

   2.760

   3.110

   3.500

   Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường

   1.200

   1.500

   1.690

   1.910

   - Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí tại điểm a khoản này tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

   - Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại điểm a khoản này tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

   - Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lưu tiền học phí
  Cấp bù tiền miễn học phí
  Cấp tiền miễn học phí
  Giảm học phí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn