Mức trần học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của giáo dục nghề nghiệp được quy định ra sao?

Ngày hỏi:21/09/2021

Vui lòng cung cấp cho tôi nội dung về mức trần học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của giáo dục nghề nghiệp được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức trần học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/10/2021). Cụ thể như sau:

   - Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:

   Căn cứ danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, mức trần học phí được xác định theo định mức kinh tế - kỹ thuật và được tính theo lộ trình đến năm học 2025 - 2026. Mức trần học phí như sau:

   Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng

   TT

   Nhóm ngành, nghề đào tạo

   Năm 2022-2023

   Năm 2023-2024

   Năm 2024-2025

   Năm 2025-2026

   1

   Khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh

   1.248

   1.328

   1.360

   1.600

   2

   Khoa học, pháp luật và toán

   1.326

   1.411

   1.445

   1.700

   3

   Kỹ thuật và công nghệ thông tin

   1.870

   1.992

   2.040

   2.400

   4

   Sản xuất, chế biến và xây dựng

   1.794

   1.909

   1.955

   2.300

   5

   Nông, lâm, ngư nghiệp và thú y

   1.287

   1.370

   1.400

   1.650

   6

   Sức khỏe

   2.184

   2.324

   2.380

   2.800

   7

   Dịch vụ, du lịch và môi trường

   1.560

   1.660

   1.700

   2.000

   8

   An ninh, quốc phòng

   1.716

   1.820

   1.870

   2.200

   - Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Mức học phí tối đa không quá 2 lần so với mức học phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

   - Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Được chủ động xây dựng và quyết định mức học phí theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản khác có liên quan;

   - Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao (kể cả chương trình chuyển giao từ nước ngoài đối với giáo dục nghề nghiệp) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định mức học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật bảo đảm đủ bù đắp chi phí đào tạo, có tích luỹ và thực hiện việc công khai trước khi tuyển sinh;

   - Đối với các chương trình đào tạo đã đạt chuẩn kiểm định tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên mức học phí tối đa không quá 2,5 lần so với mức học phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lưu tiền học phí
  Giảm học phí
  Hoàn trả học phí
  Học phí
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn