Năm 2020, học ở khu vực 2 nông thôn dự tuyển đại học được cộng bao nhiêu điểm?

Ngày hỏi:14/05/2020

Bạn Tú Trinh ở Thanh Hóa có nội dung thắc mắc là học ở khu vực 2 nông thôn dự tuyển đại học được cộng thêm bao nhiêu điểm? Điểm được cộng theo tổ hợp môn hay theo môn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/6/2020) quy định khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực như sau:

   - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số);

   - Căn cứ vào quy định mức điểm ưu tiên ở điểm a khoản này, các trường tự xác định mức điểm ưu tiên đối với việc xét tuyển theo các thang điểm khác tương đương với tỷ lệ điểm ưu tiên/tổng điểm xét tuyển được quy định tại điểm a khoản này.

   Các khu vực theo thứ tự tuyển sinh gồm:

   - Khu vực 1 (KV1) gồm:

   Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm:

   Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

   - Khu vực 2 (KV2) gồm:

   Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

   - Khu vực 3 (KV3) gồm:

   Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì học sinh học ở khu vực 2 - nông thôn khi dự tuyển vào đại học sẽ được cộng thêm 0,5 điểm cho tổ hợp 3 môn thi, tính trên thang điểm 10.

   Lưu ý: Trường hợp trong bậc THPT có học ở nhiều khu vực khác nhau thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn