Năm 2020, thí sinh học ở nhiều khu vực khác nhau được cộng điểm thế nào khi vào đại học?

Ngày hỏi:20/05/2020

Năm nay em tốt nghiệp 12 và dự tuyển vào đại học. Em có năm lớp 10 và lớp 11 học ở khu vực 1, năm lớp 12 em học ở khu vực 3. Vậy cho hỏi em có được cộng điểm khu vực khi vào đại học không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Năm 2020, thí sinh học ở nhiều khu vực khác nhau được cộng điểm thế nào khi vào đại học?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 4 và Khoản 5 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/6/2020) quy định khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực như sau:

   Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm tuyển sinh.

   - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số);

   - Căn cứ vào quy định mức điểm ưu tiên ở điểm a khoản này, các trường tự xác định mức điểm ưu tiên đối với việc xét tuyển theo các thang điểm khác tương đương với tỷ lệ điểm ưu tiên/tổng điểm xét tuyển được quy định tại điểm a khoản này.

   Các khu vực theo thứ tự tuyển sinh gồm:

   - Khu vực 1 (KV1) gồm:

   Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

   - Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) gồm:

   Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

   - Khu vực 2 (KV2) gồm:

   Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

   - Khu vực 3 (KV3) gồm:

   Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

   => Theo thông tin bạn cung cấp là có năm lớp 10 và lớp 11 học ở khu vực 1 và năm lớp 12 học ở khu vực 3, do đó khi dự tuyển vào đại học bạn sẽ được điểm ưu tiên theo khu vực 1.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cộng điểm ưu tiên khu vực
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn