Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học như thế nào?

Ngày hỏi:26/11/2018

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025". Anh chị cho tôi hỏi Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Tiết 4 Mục II Điều 1 Quyết định 1299/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học như sau:

   - Xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị - học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

   - Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Sinh viên trong trường học.

   - Xây dựng chuyên đề, tài liệu, giáo dục tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

   Trên đây là quy định về Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn