Nghỉ chế độ thai sản có được hưởng phụ cấp đứng lớp?

Ngày hỏi:08/08/2014
GD&TĐ - Trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, nữ nhà giáo, cán bộ quản lý trực tiếp giảng dạy có được hưởng phụ cấp ưu đãi nêu trên hay không? - Trần Thị Quỳnh (quynh.qtnl@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • * Trả lời:

   Theo quy định tại điểm a, Điều 1 Mục II Thông tư Số: 01/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006, nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) sẽ được hưởng mức phụ cấp là 25%.

   Còn tại Điều 2 Mục I Thông tư trên quy định về điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

   Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

   Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

   Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

   Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

   Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

   Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

   Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, nếu bạn nghỉ không vượt quá thời gian quy định thì trong khoảng thời gian nghỉ thai sản bạn sẽ được tính hưởng phụ cấp ưu đãi.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn