Nghỉ học giữa chừng có được học lại cấp ba không?

Ngày hỏi:19/08/2020

Tôi có người thân sinh năm 1999, nghỉ học từ lớp 11, hiện tại có thể quay lại học cấp ba hay không? Hay có hướng giải quyết nào khác để được học lấy bằng Tốt nghiệp THPT và đăng ký thi Đại học như những học sinh khác không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 4 Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT quy định:

   - Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

   Tại Điều 37 Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT quy định về độ tuổi như sau:

   - Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

   - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

   - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

   Theo quy định này thì người thân của bạn phải hoàn thành chương trình THPT khi 17 tuổi. Trường hợp là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước thì có thể hoàn thành chương trình THPT khi 20 tuổi.

   Tuy nhiên hiện tại người thân của bạn đã 21 tuổi thì không được học lại lớp 11 vì đã quá tuổi quy định. Trong trường hợp này người thân của bạn có thể học bổ túc tại các trung tâm giáo dục thường xuyên để hoàn thành chương trình THPT theo quy định. Sau khi hoàn thành chương trình THPT thì người thân của bạn có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp, đồng thời cũng làm căn cứ để xét vào các trường Cao đẳng, Đại học (Theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn