Người học được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Quy định về người học
Ngày hỏi:03/10/2018

Ban biên tập nhận được email từ chị Nguyễn Thu Mai hỏi trước ngày 01/01/2016 thì người học được quy định như thế nào? Chị yêu cầu cung cấp văn bản để chị có thể tham khảo chi tiết.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người học được quy định tại Luật giáo dục 1998 11/1998/QH10 như sau:

   1. Người học là người đang học tập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân. Người học bao gồm:

   a) Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;

   b) Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

   c) Sinh viên của cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học;

   d) Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;

   đ) Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ;

   e) Học viên theo học các chương trình giáo dục không chính quy.

   2. Những quy định trong Chương này chỉ áp dụng cho người học nói tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này.

   3. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định về quyền và chính sách đối với trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non.

   Trên đây là nội dung quy định về người học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Giáo dục 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn