Người trên 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ có được miễn học phí không?

Ngày hỏi:25/05/2020

Trường hợp con mồ côi cả cha lẫn mẹ đang học nghề tại trường nghề mà đủ 22 tuổi thì các tháng sau đó có phải nộp học phí không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người trên 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ có được miễn học phí không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định:

   Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

   Như vậy, người mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP), nên bạn đang học trường Nghề văn bằng thứ nhất sẽ được miễn học phí. Nhưng sau khi qua tuổi 22 bạn sẽ không được miễn học phí đối với trường hợp là đối tượng bảo trợ xã hội.

   Bạn có thể được miễn học phí khi trên 22 tuổi nếu bạn đang học các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương quy định và các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Khoản 14, 15 Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn