Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Ngày hỏi:24/07/2017

Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức làm việc tại một cơ quan nhà nước nay đã về hưu, có một thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Lụật giả đáp như sau: Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông làm việc theo nguyên tắc nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Thu Trang (thutrang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được quy định tại Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT như sau:

   Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông là tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

   Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định tại Điều 10 Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, trung thực.

   2. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định được coi là hợp lệ khi có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt), Thư ký và ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên Hội đồng thẩm định tham gia, các thành viên vắng mặt đã gửi ý kiến bằng văn bản đựng trong phong bì được niêm phong hoặc gửi qua thư điện tử cho người chủ trì cuộc họp. Trong các cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải có đại diện đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định.

   3. Kết quả mỗi cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải được ghi thành biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp phải có chữ ký của người chủ trì cuộc họp, Thư ký Hội đồng thẩm định, đại diện đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định.

   4. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng thẩm định đề xuất với đơn vị tổ chức thẩm định xin ý kiến chuyên môn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nếu cần thiết.

   Như vậy, khi thực hiện việc thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, hội đồng thẩm định phải làm việc theo các nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, trung thực. Việc tổ chức họp thỏa luận, trao đổi về chương trình giáo dục phổ thông phải thực hiện theo các nguyên tắc mà pháp luật có quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hội đồng thẩm định
  Chương trình giáo dục
  Giáo dục phổ thông
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn