Nguyên tắc, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020

Ngày hỏi:22/05/2020

Cho tôi hỏi: năm 2020 thì các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non sẽ tuyển sinh theo nguyên tắc và phương thức nào? Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/06/2020) quy định nguyên tắc, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2020 như sau:

   1. Nguyên tắc: Các trường chỉ tuyển sinh khi đáp ứng đủ các điều kiện được phép đào tạo theo quy định hiện hành.

   2. Phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

   3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

   - Căn cứ phương thức tuyển sinh, các trường xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trong Đề án tuyển sinh, riêng các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH và ngành Giáo dục Mầm non trình độ CĐ (gọi chung là ngành đào tạo giáo viên) do Bộ GDĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

   - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do các trường quy định phải đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với Bộ GDĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

   => Như vậy, năm 2020 các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non khi tuyển sinh cần phải đảm bảo thực hiện theo các nguyên tắc, phương thức tuyển sinh và ngưỡng đầu vào theo quy định trên.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn