Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày hỏi:04/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ  của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

   - Văn bằng, chứng chỉ được quản lý thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý cho các sở giáo dục và đào tạo, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo giáo viên, cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

   - Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

   - Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

   - Bảo đảm công khai, minh bạch trong cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn