Nhà giáo quân đội nhân dân Việt Nam không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:14/06/2017

Nhà giáo quân đội nhân dân Việt Nam không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học sẽ bị xử lý như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoa, sống và làm việc tại Biên Hòa. Tôi có thắc mắc về vấn đề khi nhà giáo quân đội nhân dân Việt nam không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học sẽ bị xử lý như thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà giáo quân đội nhân dân Việt Nam không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 96/2017/TT-BQP Quy định về định giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong quân đội nhân dân Việt Nam, theo đó:

   Nếu nhà giáo không hoàn thành định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này, thì Thủ trưởng nhà trường căn cứ mức độ, xem xét từng trường hợp cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ chính sách có liên quan; nếu vượt định mức nghiên cứu khoa học thì ngoài việc xem xét khen thưởng, Thủ trưởng nhà trường quyết định tính vào định mức giờ giảng cho các nhà giáo.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề nhà giáo quân đội nhân dân Việt Nam không hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học sẽ bị xử lý như thế nào. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Thông tư 96/2017/TT-BQP Quy định về định giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong quân đội nhân dân Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn