Nhà trường có được bố trí giáo viên dạy thể dục giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh?

Ngày hỏi:30/08/2019

Theo quy định hiện hành thì nhà trường chưa có giáo viên chuyên dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thì tôi có được bố trí giáo viên dạy thể dục để giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng an ninh không ạ? 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, có quy định về tiêu chuẩn của giáo viên môn quốc phòng an ninh như sau:

   - Giáo viên, giảng viên GDQP&AN bao gồm giáo viên, giảng viên có trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

   Và tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định 13/2014/NĐ-CP. Có quy định về trình độ chuẩn của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh như sau:

   - Giáo viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

   + Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh;

   + Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh;

   + Có văn bằng 2 về chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

   - Giảng viên phải có một trong các trình độ chuẩn sau đây:

   + Có bằng cử nhân giáo dục quốc phòng và an ninh trở lên;

   + Cán bộ quân đội, công an có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

   + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu giáo viên dạy thể dục có thể được dạy môn Quốc phòng an ninh khi giáo viên thể dục đáp ứng được các điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên. Còn nếu giáo viên dạy thể dục mà không đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn nêu trên mà nhà trường vẫn bố trí giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng an ninh là sai quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn