Nhân viên thiết bị mã số V.07.07.20 hệ số lương bậc 1 bao nhiêu?

Ngày hỏi:27/11/2020

Em mới được tuyển dụng làm nhân viên thiết bị mã số V.07.07.20. Xin hỏi Hệ số lương ban đầu của em là bao nhiêu ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhân viên thiết bị mã số V.07.07.20 hệ số lương bậc 1 bao nhiêu?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT có quy định cách xếp lương đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20):

   Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20) quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

   Theo Bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì viên chức loại A0 có hệ số lương Bậc 1 là 2.10.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ số lương
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn