Nhân viên trường mầm non có được nghì bù hè vì trùng thời gian nghỉ thai sản không?

Ngày hỏi:27/07/2020

Mình là nhận viên cấp dưỡng của trường mầm non. Mình sinh con vào đúng dịp nghỉ hè. Theo quy định thì mình được nghỉ 1 tháng hè. Giáo viên mầm non nếu nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì được nghỉ bù, vậy mình có được nghỉ bù không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhân viên trường mầm non có được nghì bù hè vì trùng thời gian nghỉ thai sản không?
   (ảnh minh họa)
  • Mục 3 Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2017 có quy định như sau:

   Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

   Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

   => Theo đó quy định nghỉ bù hè nếu có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè được áp dụng với giáo viên.

   Bạn là nhân viên cấp dưỡng của trường mầm non thì không thể áp dụng quy định này. Do đó bạn không được nghỉ bù theo quy định nêu trên. Tuy nhiên nếu bạn muốn nghỉ thì có thể thỏa thuận xin nghỉ không lương với trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn