Nhiệm vụ của các trường đại học không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển 2020

Ngày hỏi:22/05/2020

Cho tôi hỏi: Trường hợp các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để sơ tuyển, xét tuyển thì có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/06/2020) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các trường đại học không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để sơ tuyển, xét tuyển bao gồm:

   - Lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển;

   - Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các khâu: Ra đề thi, coi thi, chấm thi (nếu tổ chức thi tuyển); xét tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển; giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh;

   - Nếu sử dụng kết quả thi tuyển sinh của trường khác hoặc của tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới để xét tuyển phải quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của trường;

   - Có thể tổ chức tuyển sinh riêng từng phần cho một ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung là ngành);

   - Đảm bảo các yêu cầu: Công bố Đề án tuyển sinh đúng quy định, không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi; đảm bảo công bằng (lấy kết quả từ cao xuống thấp), công khai, minh bạch trong tuyển sinh; không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội.

   Trên đây là các nhiệm vụ và quyền hạn của các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non khi không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để sơ tuyển, xét tuyển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn