Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong giáo dục quốc phòng, an ninh

Ngày hỏi:16/02/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong giáo dục quốc phòng, an ninh. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoài Lâm (TP. HCM). Cho tôi hỏi, Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong giáo dục quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 35 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định về Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong giáo dục quốc phòng, an ninh như sau:

   1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

   2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức ở trung ương có liên quan thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật này; biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh.

   3. Cử cán bộ biệt phái cho trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

   4. Bảo đảm phương tiện, vật chất cho cơ quan, đơn vị, nhà trường công an được giao nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong giáo dục quốc phòng, an ninh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn