Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong giáo dục quốc phòng, an ninh

Ngày hỏi:16/02/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong giáo dục quốc phòng, an ninh. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Linh, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong giáo dục quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 37 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 thì Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong giáo dục quốc phòng, an ninh được quy định như sau:

   1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

   2. Bảo đảm phương tiện, vật chất giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc quyền.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong giáo dục quốc phòng, an ninh. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn