Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Ngày hỏi:22/11/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Lan Anh, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp nhưng tôi chưa tìm được văn bản. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.        

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Hoạt động thanh tra của trường là hoạt động thanh tra nội bộ, giúp Giám đốc, Hiệu trưởng, Viện trưởng (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong trường thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật.

  Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

  Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ làm công tác thanh tra nội bộ, Trưởng phòng thanh tra còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

  2. Phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng, cán bộ thuộc phòng thanh tra;

  3. Trình Hiệu trưởng ra quyết định thanh tra;

  4. Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động trái pháp luật của tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

  5. Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra;

  6. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng hoặc cơ quan thanh tra cấp trên;

  7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng giao.

  Trên đây là nội dung tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn