Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Ngày hỏi:17/06/2017

Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Công Kiên, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một con gái đang học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn. Tại trường con gái tôi có tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Tôi được bầu làm thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Cho tôi hỏi thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các quyền và nghĩa vụ nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định trên tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn.

Nguyễn Công Kiên (kien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tại Điều 6 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Cụ thể là:

   1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

   a) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

   b) Phối hợp với Hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

   c) Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

   d) Phối hợp với Hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học;

   đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

   2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

   a) Quyết định triệu tập các cuộc họp theo quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;

   b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh;

   c) Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn ủng hộ, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 10 Điều lệ này.

   Căn cứ quy định trên, thì thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các quyền và nhiệm vụ sau:

   - Phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các nội dung đã được thống nhất đầu năm học;

   - Phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

   - Phối hợp tooe chức giáo dụng cải thiện hạnh kiểm cho học sinh;

   - Phối hợp giáo dục học sinh, bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, giảm thiểu tình trạng bỏ học, tăng cường giúp đỡ học sinh nghèo, khuyết tật vượt khó học tập;

   - Hướng dẫn Ban đại diện học sinh lớp

   - Triệu tập cuộc họp cha mẹ học sinh

   - Kiến nghị với Hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý, giáo dục học sinh;

   - Quyết định chi tiêu phục vụ các hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

   Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp cho Ban biên tập Thư Ký Luật thì bạn là thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thì bạn có các quyền mà nghĩa vụ như Ban biên tập Thư Ký Luật đã trình bày như trên. Ngoài ra, bạn có nhiệm vụ thực hiện các công việc do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn