Nhiệm vụ và quyền của giảng viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Ngày hỏi:23/11/2017

Nhiệm vụ và quyền của giảng viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Toàn Anh,

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền của giảng viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Điều 10 Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   1. Nhiệm vụ của giảng viên:

   a) Giảng dạy, hướng dẫn học viên tự học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học theo chương trình bồi dưỡng;

   b) Thường xuyên cập nhật kiến thức, cải tiến phương pháp dạy học, tư vấn, giúp đỡ học viên để nâng cao chất lượng bồi dưỡng;

   c) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, nội quy của cơ sở bồi dưỡng.

   2. Quyền của giảng viên:

   a) Được giảng dạy đúng chuyên môn;

   b) Được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

   c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nhiệm vụ và quyền của giảng viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 20/2013/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn