Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông

Ngày hỏi:24/07/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một giáo viên đang giảng dạy tại Thái Thụy tỉnh Thái Bình tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!
Vĩnh Lợi (vinhloi***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

   a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động của Hội đồng thẩm định;

   b) Lập và thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng thẩm định theo tiến độ quy định;

   c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng thẩm định;

   d) Điều hành các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; chủ trì thông qua biên bản làm việc sau mỗi phiên họp của Hội đồng thẩm định;

   đ) Chịu trách nhiệm liên hệ công tác với đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định;

   e) Kiến nghị thay đổi thành viên của Hội đồng thẩm định;

   g) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định một số nội dung công việc cụ thể. Nội dung ủy quyền được thể hiện bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ làm việc của Hội đồng thẩm định;

   h) Báo cáo và phối hợp với đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định để xử lý các tình huống phát sinh bất thường trong quá trình thẩm định;

   i) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại khoản 4 Điều này.

   Trên đây là nôi dung câu trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn