Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Yến Nhi (nhi***@gmail.com, 17 tuổi). Em đang học lớp 12 và sắp tới sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Em rất thắc mắc về nhiệm vụ và quyền hạn của đại học. Vì vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của đại học đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 29 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học được quy định như sau:

   a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đại học;

   b) Quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động đào tạo của đại học;

   c) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, chia sẻ tài nguyên và cơ sở vật chất dùng chung trong đại học;

   d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đại học đặt trụ sở theo quy định;

   đ) Được chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy;

   e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nhiệm vụ và quyền hạn của đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn