Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh trong tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Ngày hỏi:15/09/2021

Cho hỏi, đối với tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng thì nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH có quy định tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh, theo đó:

   Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

   a) Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn;

   b) Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;

   c) Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định;

   d) Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

   đ) Tổ chức thực hiện phần mềm tuyển sinh thống nhất của trường; báo cáo kịp thời kết quả tuyển sinh theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn