Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/08/2018

Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Công Minh. Hiện tôi đang có dự định thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chữa rõ. Vì vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi: Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Có văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục được quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục ban hành kèm theo Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung như sau:

   Trường TCCN tư thục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường TCCN và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

   - Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính.

   - Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

   - Bình đẳng với trường công lập về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, của giáo viên, nhân viên và học sinh trong thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục - đào tạo và các quy định liên quan đến tuyển sinh, dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ.

   Trên đây là nội dung trả lời về nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 39/2012/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trung cấp chuyên nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn