Nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ngày hỏi:19/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhiệm vụ và quyền hạn về ttổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn về ttổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quyết định 66/QĐ-BNV năm 2016, cụ thể như sau:

   - Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

   - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo về các hoạt động của Trường theo quy định.

   - Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; hợp đồng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

   - Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, thư viện, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bồi dưỡng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn