Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên công tác tại địa bàn khó khăn

Ngày hỏi:29/12/2009

Ông Thái Văn Trung hỏi: Giáo viên công tác trên địa bàn xã Đăk Wer, huyện ĐăkR'Lâp, tỉnh Đắk Nông có được hưởng chế độ gì theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn không?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg; số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi phía Bắc Bộ đến năm 2010 quy định: “…Giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp bằng 50% so với mức lương tối thiểu chung”.

   Theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg, xã Đăk Wer-huyện ĐăcR’Lâp-tỉnh Đăk Nông thuộc vùng khó khăn, nếu nhà giáo thuộc đối tượng nêu trên thì sẽ được hưởng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

   Được hỗ trợ giải quyết nhà ở, cấp đất sản xuất, đất ở

   Bà Trương Thị Trà Giang, công tác tại Trường THCS Dân tộc nội trú Sơn Tây, Quảng Ngãi thắc mắc: Bà và các đồng nghiệp khác trong ngành có được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 30a/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Công văn số 588/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên không?

   Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này như sau:

   Theo Công văn số 588/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ chế, chính sách đối với các huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước, thì các huyện này được áp dụng một số chính sách hiện đang thực hiện tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định 25/2008/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

   Theo Quyết định 25/2008/QĐ-TTg, giáo viên đến làm việc lâu dài tại các thôn, bản ở các xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ giải quyết nhà ở, những người xây dựng gia đình hoặc đưa gia đình đến cùng sinh sống tại chỗ bằng nghề nông thì được cấp đất sản xuất, đất ở, hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhà giáo được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt và ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

   Ngoài ra, như trường hợp ông Thái Văn Trung đã nêu ở trên, riêng giáo viên mầm non, mẫu giáo ở các thôn, bản, xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp bằng 50% so với mức lương tối thiểu chung.

   Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo có quy định: bố trí đủ giáo viên cho các huyện nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà “bán trú dân nuôi”, nhà ở cho giáo viên ở các thôn, bản.

   Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hiện nay, Bộ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan, ban hành chính sách ưu đãi đối với giáo viên, học sinh ở các huyện nghèo theo quy định tại nhiệm vụ số 9 phần III Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn