Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/07/2018

Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Nguyễn Nam. Tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 8 Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành với nội dung như sau:

   - Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật (tối đa 04 điểm)

   + Đạt từ 85% đến 100%: 04 điểm;

   + Đạt từ 70% đến dưới 85%: 03 điểm;

   + Đạt từ 55% đến dưới 70%: 02 điểm;

   + Đạt dưới 55%: 01 điểm.

   - Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật (tối đa 04 điểm)

   + Đạt từ 85% đến 100%: 04 điểm;

   + Đạt từ 70% đến dưới 85%: 03 điểm;

   + Đạt từ 55% đến dưới 70%: 02 điểm;

   + Đạt dưới 55%: 01 điểm.

   - Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật (tối đa 04 điểm)

   + Đạt từ 85% đến 100%: 04 điểm;

   + Đạt từ 70% đến dưới 85%: 03 điểm;

   + Đạt từ 55% đến dưới 70%: 02 điểm;

   + Đạt dưới 55%: 01 điểm.

   - Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (tối đa 04 điểm)

   + Đạt từ 85% đến 100%: 04 điểm;

   + Đạt từ 70% đến dưới 85%: 03 điểm;

   + Đạt từ 55% đến dưới 70%: 02 điểm;

   + Đạt dưới 55%: 01 điểm.

   - Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm (tối đa 04 điểm)

   + Đạt từ 85% đến 100%: 04 điểm;

   + Đạt từ 70% đến dưới 85%: 03 điểm;

   + Đạt từ 55% đến dưới 70%: 02 điểm;

   + Đạt dưới 55%: 01 điểm.

   - Tỷ lệ % quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 8 Thông tư 03/2018/TT-BTP được tính theo công thức: Tỷ lệ % đạt được = (Tổng số người lựa chọn nội dung trả lời trong phiếu khảo sát/Tổng số phiếu được khảo sát)* 100%.

   Trên đây là nội dung trả lời về nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội của Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 03/2018/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn