Những đối tượng được đi đào tạo sau đại học

Ngày hỏi:27/09/2011
Những đối tượng được đi đào tạo sau đại học

  Nội dung này được CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NAM ĐỊNH tư vấn như sau:

  • Ngày 25 tháng 10 năm 2010 tỉnh Nam Định đã ban hành công văn số 453/UBND-VP8 của UBND tỉnh Về việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học. Chúng tôi xin trích dẫn các điều kiện cán bộ, công chức tỉnh Nam Định được đi học sau đại học ở tất cả các ngành, lĩnh vực như sau để bạn có thể tham khảo.
   - Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học phải là người chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thuộc kế hoạch đào tạo sau đại học của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
   - Cán bộ, công chức có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên và có ít nhất 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ;
   - Đi đào tạo đúng chuyên ngành đã đào tạo ở bậc đại học (hệ chính quy) hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm;
   - Cán bộ, công chức không quá 40 tuổi tính từ thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo;
   - Có cam kết tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo.
   Trân trọng.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn