Những việc cán bộ quản lý được tham gia ý kiến để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục

Ngày hỏi:25/05/2020

Theo quy định mới nhất thì có những công việc nào mà cán bộ quản lý được tham gia ý kiến để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định những việc cán bộ quản lý được tham gia ý kiến để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục, cụ thể như sau:

   - Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược, định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;

   - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng của cơ sở giáo dục;

   - Tổ chức phong trào thi đua của cơ sở giáo dục;

   - Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ sở giáo dục;

   - Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân;

   - Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động;

   - Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động;

   - Các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn