Những việc nhà giáo tham gia giám sát, kiểm tra để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập

Ngày hỏi:26/05/2020

Theo quy định mới nhất thì nhà giáo tham gia giám sát, kiểm tra những việc nào để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập? Mong được giải quyết. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 13 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định nhà giáo được tham giám sát, kiểm tra những việc để thực hiện dân chủ trong cơ sở giảo dục công lập, cụ thể như sau:

   1. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hằng năm của cơ sở giáo dục.

   2. Công tác tài chính, quản lý và sử dụng tài sản; xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục; việc thu chi các khoản đóng góp của người học, các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục.

   3. Thực hiện các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục.

   4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học trong cơ sở giáo dục.

   5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ sở giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn