Nội dung đề thi kết thúc môn học, học phần trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Ngày hỏi:02/03/2020

Tôi có thắc mắc đối với vấn đề: Nội dung đề thi kết thúc môn học, học phần trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên quy định ra sao? Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì nội dung đề thi kết thúc môn học, học phần trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên được quy định như sau:

   a) Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học, học phần đã được quy định trong chương trình đào tạo và phù hợp với đối tượng, trình độ của người học;

   b) Việc xây dựng và định kỳ bổ sung, hoàn thiện ngân hàng đề thi kết thúc các môn học, học phần trong chương trình đào tạo; đề thi phải được tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi của cơ sở đào tạo giáo viên và được duyệt trước khi tổ chức thi do thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên quyết định;

   c) Đề thi đối với người có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật do thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên quyết định.

   Trên đây là nội dung về nội dung đề thi kết thúc môn học, học phần trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. Để biết thêm thông tin về vấn đề này bạn tham khảo ở Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn