Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục

Theo dõi sự thay đổi của Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày hỏi:05/10/2018

Tôi hiện đang tìm hiểu quy định của pháp luật về giáo dục phổ thông. Cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm những gì? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn!

Vi Linh (070***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục 2005 38/2005/QH11 như sau:

   Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm:

   1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục;

   2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác;

   3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;

   4. Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục;

   5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;

   6. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục;

   7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

   8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục;

   9. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục;

   10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục;

   11. Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục;

   12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

   Trên đây là nội dung quản lý nhà nước về giáo dục. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Giáo dục 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn