Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục gồm những gì?

Theo dõi sự thay đổi của Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày hỏi:05/10/2018

Cho tôi hỏi theo Luật Giáo dục 1998 thì nội dung quản lý nhà nước về giáo dục gồm những gì? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu?Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp. Cảm ơn!

Ngọc Mai - Nha Trang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục gồm những gì?
   (ảnh minh họa)
  • Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục được quy định tại Điều 86 Luật Giáo dục 1998 như sau:

   Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục bao gồm :

   1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục;

   2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành Điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác;

   3. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng;

   4. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục;

   5. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

   6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục;

   7. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong ngành giáo dục;

   8. Tổ chức, quản lý công tác quan hệ quốc tế về giáo dục;

   9. Quy định việc tặng các danh hiệu vinh dự cho những người có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục;

   10. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục.

   Trên đây là nội dung quản lý nhà nước về giáo dục. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Giáo dục 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn