Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Ngày hỏi:08/02/2017

Bạn đọc Nguyễn Phương Anh, địa chỉ mail phuonganh_****@gmail.com thắc mắc: Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp bao gồm những gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi có được biết, theo quy định pháp luật thì các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân đều phải thực hiện công khai, trong đó có cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Tôi có tìm hiểu nhưng chưa rõ lắm, mong các anh chị trong giải đáp giúp tôi thắc mắc trên. Tôi trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, theo đó:

   Điều 10. Nội dung công khai

   1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

   a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục; điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, vị trí làm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp theo các khóa học, khả năng học tập tiếp tục của học viên (Theo Biểu mẫu 16).

   b) Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng học sinh tốt nghiệp theo các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo hệ chính quy, dạy nghề, chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài, doanh nghiệp, có sự phân biệt về số lượng học sinh phân loại theo kết quả tốt nghiệp, số lượng học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng, số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm sau một năm ra trường và số lượng học sinh tiếp tục học lên trình độ cao hơn (Theo Biểu mẫu 17).

   c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: giáo viên giảng dạy và giáo viên hướng dẫn (nếu có), nội dung tóm tắt và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá học sinh.

   d) Giáo trình và tài liệu tham khảo mà cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: tên giáo trình, tài liệu tham khảo (bao gồm các giáo trình điện tử), năm xuất bản; kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành.

   đ) Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: đơn vị đặt hàng, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo.

   e) Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

   2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

   a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao cho học sinh, các loại thiết bị và thí nghiệm đang sử dụng (Theo Biểu mẫu 18).

   b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

   Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 19).

   Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

   3. Công khai thu chi tài chính:

   a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

   b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học.

   c) Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.

   d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nội dung thực hiện công khai đối với cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, được quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 10 quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn