Phân loại thanh tra và tiêu chuẩn trở thành thanh tra viên

Ngày hỏi:19/07/2019

Con muốn làm thanh tra, và con muốn hỏi là con có thể học ngành nào và thi trường nào và có những loại thanh tra nào? Học quản trị kinh doanh có thể làm thanh tra không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thứ nhất, có thể học thanh tra ở đâu?

   Để biết được trường nào có tuyển sinh theo học chuyên ngành thanh tra, bạn có thể theo dõi một số trang web của các trường Đại học.

   Hoặc, bạn có thể theo dõi trong cẩm nang tuyển sinh hằng năm được các trường THPT cung cấp.

   Thứ hai, về phân loại hoạt động thanh tra

   Căn cứ Khoản 1, 2, 3 Điều 3 Luật Thanh tra 2010, có quy định như sau:

   1. Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

   2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

   Như vậy, họat động thanh tra được chia thành hai loại là thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

   Thứ ba, về tiêu chuẩn thanh tra viên

   Tiêu chuẩn chung để trở thành Thanh tra viên được quy định tại Điều 32 Luật thanh tra 2010, cụ thể như sau:

   Thanh tra viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

   b) Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật; đối với Thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó;

   c) Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra;

   d) Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra (không kể thời gian tập sự), trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác từ 05 năm trở lên chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước.

   Như vậy, tiêu chuẩn để trở thành thanh tra viên đòi hỏi phải có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật, có chứng chỉ hoặc văn bằng về nghiệp vụ thanh tra. Nếu bạn chỉ học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thôi thì không thể trở thành thanh tra mà cần học thêm để có một số chứng chỉ, văn bằng khác đáp ứng tiêu chuẩn trở thành thanh tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  Câu trả lời không thỏa mãn sự tìm hiểu của bạn đọc. chỉ trả ời đực 50% câu hỏi. Thất vọng!
  Trần Thị Hải Vân (2 tháng trước) Thích 0 | Trả lời
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn